Tror du på ordet ALLA?

 

1) 1Tim 2:4      ”Gud vill att alla ska bli frälsta”. Kan något hindra hans vilja?

2) 1Tim 2:        ”Gud vill att alla ska komma till kunskap om honom”. Kommer hans vilja att ske?

1 Tim 2:6          ..som gav sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle frambäras när tiden var inne.     Dömer vi Gud innan tiden är inne?

4) Jn 12:47    ”för jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen.”

Kommer han att lyckas?

5) Eph 1:11    ”Gud som utför allt efter sin vilja”.    kan din vilja övervinna hans?

6) Jn 4:42   ”Jesus världens frälsare”.    Kan han vara världens frälsare utan att frälsa alla?

7) 1Jn 12:32    ”Jesus ska dra alla till sig”.   Till att grillas eller till att älskas?

8) Col 1:16      ”Genom honom var allt skapat”.  kommer en del av hans skapelse gå förlorad?

9) Rm 5:15-21      Adam ledde alla till fördömelse och död, Kristus alla till liv.   Samma alla?

10)    ”den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.    Börjar du bli trött på se ordet alla?

11) Phl 2:9-11   ”Varje tunga skall bekänna Jesus som Herre”.  Kommer alla att få den Helige Ande?

12) 1 Cor 12:3  ”Ingen kan bekänna Jesus förutom i den Helige Ande”.  Ser du vad jag menar?

13) Rm 11:26    ”Hela Israel skall bli frälst”. Men dom flesta judar tror inte ännu.

14) Acts 3:20,21   ”Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det återupprättas”.          Hur tydligt kan det bli?

15) Luke 2:10           ”Men ängeln sade: ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för allt folk”.       Finns det glädje i Helvetet?

16) Heb 8:11,12   ”Lär känna Herren!” Alla kommer att känna mig,” Halleluja!

 

17) Eph 2:7  ”för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd”.  Har vi dömt honom innan tiden är inne?

18)  Tit 2:11  ”Guds nåd har uppenbarats till alla”. Erfarenhetsmässigt eller profetiskt?

19) Rom 8:20  ”Skapelsen skall befrias”.   Hur stor del av skapelsen?

20)  Kol 1:20 ”Allt ska sammanfattas i honom”.  Här har vi ordet alla igen.

21) 1 Kor 4:5 ”och då ska var och en få sitt beröm av Gud.”  För vadå?

22)  Ps 145:8 ”Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk.”   Finns det barmhärtighet i Helvetet?

 

23) Upp 15:4 ”och alla folk ska komma och tillbe inför dig,för dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”  kan hans domar vara barmhärtiga?

 

24)  ”Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla.”  Förbarma sig över alla?

25) Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. ”  Allt till honom?

 

26) Ef 4:10 ”Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt.”  Uppfylla allt, även Helvetet?

27) Upp 5:13 ”Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga:”Honom som sitter på tronen,honom och Lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet!”   Även Satan?

 

28)  1Cor 15:28  ”Gud ska bli allt i alla”  vad betyder det?

29) Upp 21:4-5   ”Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta.”    Allt är gjort nytt?

30)  Joh 5:25  Jag säger er sanningen: Det kommer en tid, och den är redan här, när de döda ska höra Guds Sons röst, och de som hör den ska få liv”. Hur många skall höra?

31) Joh 5:28 ”Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst, och komma ut”.   Hur ska de rättfärdiga döma?

33) 1 Kor 3:15 ”Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld.” Hur kan eld frälsa dig?

34) Mar 9:49  ”Var och en ska saltas med eld”.  Inklusive du?

35) Rom 11:15 Försoningen av hela världen, kommer elden att frälsa världen istället för att förstöra den?

36) 2 Kor 5:15  ”Jesus dog för alla”. Dog han förgäves?

37) Joh 8:29  ”…för jag gör alltid det som behagar honom.”   Vad behagar Fadern? (1Tim 2:4)

38) Heb 1:2   ”Honom har han insatt som arvinge till allt”.  Till allt, inkluderar det människor?

39) Joh 17:2  ”Du har gett honom makt över alla människor, för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom”.  Hur många har Fadern gett honom?

40) Joh 3:35  ”Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand.”  (Studera ”allting” i Grekiskan)

41) Heb 7:25  ”Därför kan han också helt och fullt frälsa”. Hur mycket är helt och fullt?

42) 1 Kor 15:26  ”Som den sista fienden berövas döden sin makt”. Även ”eldsjön som är den andra döden?

43) Jes 46:10 ”allt jag vill kommer jag att göra”. Håller det gamla testamentet med det nya?

45)  1 Mos 12:3 ”I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.” Här kommer ordet ”alla” igen.

46) Dan 4:32  ”Alla som bor på jorden räknas för ingenting,han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand”.  Vad kan besegra Guds vilja?

 

47) Ps 66:3,4    ”För din stora makts skull visa dina fiender dig underdånighet. Hela jorden ska tillbe dig och lovsjunga dig, de ska lovsjunga ditt namn.”  kan någon förbli upproroisk i ”helvetet”?

 

48) Ps 90:3  ”Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: »Vänd åter, ni människors barn.»   Hur kan någon vända åter från stoft?

49) Jes 25:7 ”Han ska på detta berg utplåna den slöja som beslöjar alla folk,det täckelse som täcker alla folkslag. Han ska utplåna döden för evigt.”  Utplåna slöjan över alla nationer?

 

50) 5 Mos 32:39  ”Jag, jag är Gud,det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar.”    Dödar och gör levande?

 

51) Ps 33:15 ”Han formar alla deras hjärtan, han förstår alla deras verk.”    Alla hjärtan, även människor som Hitler?

 

52) Ord 16:9 ”Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren styr hennes steg”.  ”Fri” vilja?

 

53)  Ord 19:21   ”Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd ska bestå.”  ”Fri” vilja?

 

54) Klago 3:31  ”Herren förkastar ju inte för evigt.”   Varför förkastar överhuvudtaget?

 

55) Jes 2:2  ”Alla hednafolk ska strömma dit.”   ”Alla” nationer?

56)  Ps 86:9  Alla nationer ska komma och tillbe honom”.  Alla nationer!

57)   Jes 45:25    ”I Herren ska hela Israels släkt ha sin rättfärdighet”.  Inklusive dom onda?

 

58)   Ps 138:4    ”Herre, jordens alla kungar ska tacka dig när de hör din muns ord.”  Hänger du med?

 

59. ps 65:2-4   ”Till dig kommer alla människor.”    De här låter underbart!

 

60. Ps 72:18   ”Välsignat är hans härliga namn för evigt. Må hans ära fylla hela jorden.”  Jag önskar att vi ville tro de här.

 

 

61)  Jes 19:23   ”Assyrien, och egyptierna ska tjäna Herren tillsammans med assyrierna.”

62)  Hes 16:55  ”Dina systrar, Sodom och hennes döttrar och Samaria och hennes döttrar, ska åter bli vad de förr var.”  Låter omöjligt

63)  Jer:17  ”Inget är omöjligt för honom”.  Verkligen inte!

64)  Ps 22:28   ”Alla jordens ändar ska minnas det och omvända sig till Herren, folkens alla släkten ska tillbe inför dig”.   Till vilket syfte? För att tillbedja honom!

 

65)   Ps 145:9   ”Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk.”  Även hans värsta fiender.

 

66)   Ps 145:14    ”Herren stöder alla som vacklar och reser upp alla nerböjda.”  Vem har inte fallit i synd?

 

70)  Jes 25:6   ”Herren Sebaot ska på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med feta rätter och lagrade viner, feta, mustiga rätter och lagrat, klarat vin.”  Är du inbjuden?

 

71)  Jer 32:35  ”Och baalshöjderna i Hinnoms sons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Molok, fastän jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt eller ens tänkt mig det.”    Evig tortyr med eld kommer från människans sinne.

72) Joh 6:44  ” Ingen kan komma till honom, om inte min Fader drar honom till mig”.  Du kan inte välja att följa honom.

73) Joh 12:32   ”Jag ska dra alla människor till mig själv”.  Amen!

74)  Ps 135:6     ”Allt vad Herren vill, det gör han i himlen och på jorden.”   Det behagar honom att frälsa alla, så att han blir i alla.   Är du upprymd, eller upprörd?

 

De första kristna från de första århundradena visste vad det grekiska ordet ”ta panta” menade. Det menade ”allt”. De tog de skrifter som anges nedan och trodde vad de sa. För de tidiga kristna menade ”alla” ”alla”. Detta grekiska ordet ”ta panta” menade ”allt” på grekiska och det betyder ”allt” på engelska. Tyvärr lever vi i en tid då man kallar gott, ont och ont, gott. Till den moderna kyrkan betyder ”allt” inte ”alla”. Faktum är att ”alla” i många evangeliska kyrkor betyder ”några” eller ”väldigt få”. Nedan listas några av de många rena skrifter som inte längre betyder vad de säger. Om du bestämmer dig för att tro på dessa tydliga skrifter, kommer du att hitta dig själv bland ”resten”. Majoriteten av kyrkan har länge sedan övergivit enkelheten och kraften i ”Originala goda Nyheterna.” Resterna kommer att omfamna perfekt kärlek och kasta ut rädsla och leva i en ny förståelse. Studera nu dessa Skrifter i sitt riktiga sammanhang och se vår underbara Faders fullständiga frälsning. Vi inser att när skriften  hänvisar till att alla träd inte kan menas alla människor. Men för grekern betyder både träd och människor, så måste vi inkludera människor. Titta på följande skrifter genom all vår himmelske Faders attribut, omnipotens, allvetenhet, och rättvisa, klä sig vackert och harmoniskt i sin natur som är kärlek. Gläd dig sedan!

3 reaktioner till “Tror du på ordet ALLA?

 1. Ordet omnipotent finns inte bibeln, men ”Gud den allsmäktige” ordagrant Shaddai (fördärvaren) finns i GT och Pantokrater i NT för Jesus har rätt till makt även över naturen. Likväl är hela världen i den ondes våld. Varför väntar Gud med att fördärva världen? Jo för han vill frälsa alla som låter sig frälsas. Gud älskar även syndaren, just därför hatar han synden som hindrar oss från att ta emot Guds frälsning. Vi kan inte rädda oss själva, undan den dom som Åklagaren vill dra över oss. Gud vill att alla ska bli frälsta men alla tar inte emot Guds utsträckta hand.

  Den som förlåtersina medmänniskor blir förlåtna, och han som på korset sa ”Fader förlåt dem” han vill hjälpa oss att förlåta, men inte alla tar emot hans hjälp.

  ” 17 Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom.
  18 Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som INTE tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.
  19 Och detta är domen: ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda.
  20 Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas.
  21 Men den som lever i sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.” (Joh3:17-21 )

  Vill vi komma till ljuset eller inte? Gud vill att alla ska bli frälsta undan mörkret, men INTE alla vill bli frälsta. Gud vill att vi förlåter varandra, men en del kräver rättvisa och de kommer att få en rättvis dom.

  Många människor här på jorden har ett helvete, ändå finns det de som säger Gud kan inte tillåta att det existerar ett helvete. Ordet helvete finns inte i alla bibelöversättningar i 1917 har man gjort en mer noggrann översättning än King James på den punkten, exempelvis har man använt ordet ”dödsriket” över allt där det i grundtexten står ”Hades”.

  Gilla

  1. ”Ingen KAN komma till om inte min Fader drar honom till mig”. Ingen kan tro på Jesus om man inte fått trons gåva. Vi väljer inte Honom, utan han väljer oss. Vem är det som verkar i vår vilja så att vi vill ta emot honom? Han delar inte äran med någon människ

   Gilla

 2. Gud har all makt, UTOM den han har gett bort. Därmed är Guds makt begränsad. Gud har gett oss människor makt, vi är inte totalt maktlösa (och det är inte heller änglarna).

  ” 28 Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden

  Gud den allsmäktig, ordagrant Gud fördärvaren (Shaddai från Shadad = fördärva), kommer att krossa all ondskans makt, tyvärr kommer den onde att dra med en del människor i sitt fall.
  ” 23 Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 6:23)

  Ta emot gåvan, förlåt dina medmänniskor, Jesus (Han som mitt under värsta tortyr bad ”Fader förlåt dem”) hjälper dig att förlåta om du ber honom om det. Tar vi emot gåvan tillhör äran Gud, tar vi inte emot Guds gåva är skammen vår!

  ” 14 För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er.
  15 Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.” (Matt 6:14-15)

  Gud är osjälvisk kärlek, Hela världen är i den Ondes våld. Oändlighet är ologiskt! Teodicéproblemet är en ren myt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s